3 stycznia 2021

Nie takie straszne ferie online, jak je malują! Część 3!

Wiedza na temat przyczyn agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży jest dla nauczycieli ważnym źródłem informacji pomocnych w obchodzeniu się z zachowaniami destrukcyjnymi. Próby radzenia sobie z uczniami wymykającymi się spod kontroli polegające na poniżającym wytykaniu ich słabości, wystawianiu ich na pośmiewisko lub straszenie brakiem życiowych perspektyw to wyjątkowo szkodliwy sposób na rozwiązanie tego poważnego problemu, wywołują one bowiem u młodego człowieka poczucie upokorzenia, a to- jak wiadomo- prowadzi do kolejnych wybuchów agresji.
3 stycznia 2021

Nie takie straszne ferie online, jak je malują! Część 2!

Wiedza na temat przyczyn agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży jest dla nauczycieli ważnym źródłem informacji pomocnych w obchodzeniu się z zachowaniami destrukcyjnymi. Próby radzenia sobie z uczniami wymykającymi się spod kontroli polegające na poniżającym wytykaniu ich słabości, wystawianiu ich na pośmiewisko lub straszenie brakiem życiowych perspektyw to wyjątkowo szkodliwy sposób na rozwiązanie tego poważnego problemu, wywołują one bowiem u młodego człowieka poczucie upokorzenia, a to- jak wiadomo- prowadzi do kolejnych wybuchów agresji.
3 stycznia 2021

Nie takie straszne ferie online, jak je malują! Część 1!

Wiedza na temat przyczyn agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży jest dla nauczycieli ważnym źródłem informacji pomocnych w obchodzeniu się z zachowaniami destrukcyjnymi. Próby radzenia sobie z uczniami wymykającymi się spod kontroli polegające na poniżającym wytykaniu ich słabości, wystawianiu ich na pośmiewisko lub straszenie brakiem życiowych perspektyw to wyjątkowo szkodliwy sposób na rozwiązanie tego poważnego problemu, wywołują one bowiem u młodego człowieka poczucie upokorzenia, a to- jak wiadomo- prowadzi do kolejnych wybuchów agresji.
3 stycznia 2021

Co kupić na prezent

Wiedza na temat przyczyn agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży jest dla nauczycieli ważnym źródłem informacji pomocnych w obchodzeniu się z zachowaniami destrukcyjnymi. Próby radzenia sobie z uczniami wymykającymi się spod kontroli polegające na poniżającym wytykaniu ich słabości, wystawianiu ich na pośmiewisko lub straszenie brakiem życiowych perspektyw to wyjątkowo szkodliwy sposób na rozwiązanie tego poważnego problemu, wywołują one bowiem u młodego człowieka poczucie upokorzenia, a to- jak wiadomo- prowadzi do kolejnych wybuchów agresji.
19 listopada 2020

Spotkanie z Mikołajem

Wiedza na temat przyczyn agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży jest dla nauczycieli ważnym źródłem informacji pomocnych w obchodzeniu się z zachowaniami destrukcyjnymi. Próby radzenia sobie z uczniami wymykającymi się spod kontroli polegające na poniżającym wytykaniu ich słabości, wystawianiu ich na pośmiewisko lub straszenie brakiem życiowych perspektyw to wyjątkowo szkodliwy sposób na rozwiązanie tego poważnego problemu, wywołują one bowiem u młodego człowieka poczucie upokorzenia, a to- jak wiadomo- prowadzi do kolejnych wybuchów agresji.
19 listopada 2020

Wizyta Świętego Mikołaja w domu.

Wiedza na temat przyczyn agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży jest dla nauczycieli ważnym źródłem informacji pomocnych w obchodzeniu się z zachowaniami destrukcyjnymi. Próby radzenia sobie z uczniami wymykającymi się spod kontroli polegające na poniżającym wytykaniu ich słabości, wystawianiu ich na pośmiewisko lub straszenie brakiem życiowych perspektyw to wyjątkowo szkodliwy sposób na rozwiązanie tego poważnego problemu, wywołują one bowiem u młodego człowieka poczucie upokorzenia, a to- jak wiadomo- prowadzi do kolejnych wybuchów agresji.
20 stycznia 2020

Poczucie własnej wartości

Satysfakcję z wykonania jakiejś czynności można zauważyć już u niemowlęcia, które przewraca się na boki, chwyta przedmioty czy układa wieżę z klocków. Takie pozytywne doświadczenia tworzą podstawę lepszego samopoczucia, poczucia własnej wartości. Kiedy dziecko próbuje coś zrobić, nie wychodzi mu, znowu próbuje i wreszcie mu się udaje, na jego twarzy maluje się poczucie triumfu. Nie będzie miało tej satysfakcji, jeśli rodzice nie pozwolą mu na samodzielne próby, będą robić wszystko za nie. Dziecko pozbawione swobody i wsparcia rodziców staje się bierne i zaczyna odczuwać zniechęcenie.
20 stycznia 2020

Agresja u dzieci

Wiedza na temat przyczyn agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży jest dla nauczycieli ważnym źródłem informacji pomocnych w obchodzeniu się z zachowaniami destrukcyjnymi. Próby radzenia sobie z uczniami wymykającymi się spod kontroli polegające na poniżającym wytykaniu ich słabości, wystawianiu ich na pośmiewisko lub straszenie brakiem życiowych perspektyw to wyjątkowo szkodliwy sposób na rozwiązanie tego poważnego problemu, wywołują one bowiem u młodego człowieka poczucie upokorzenia, a to- jak wiadomo- prowadzi do kolejnych wybuchów agresji.
20 stycznia 2020

Rodzice a szkoła

Prawidłowy rozwój dziecka oraz sukces wychowawczy i edukacyjny zależą w głównej mierze od rodziców. Nasuwa się tu jednak pytanie, czy rodzice zdają sobie sprawę ze znaczenia własnej roli w tym procesie i związanych z nią wielkich szans, a także czy czują się na siłach, by wypełniać ją świadomie i z miłością. Decydujący wpływ na wyniki w nauce ma stosunek rodziców do dziecka w okresie szkolnym. Równie ważne jest jednak to, jak było ono traktowane przez nich już wcześniej, zanim poszło do szkoły.
Zamów Mikołaja